DDC 667.6
Tác giả CN Nguyễn Văn Lộc
Nhan đề Công nghệ sơn / Nguyễn Văn Lộc biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 925 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 950-951
Tóm tắt Trình bày khái niệm cơ bản về công nghiệp sơn, xử lý bề mặt trước khi sơn; công nghệ sơn dung môi, sơn bột và sơn gốc nước; công nghệ sơn đồ gỗ, tạo màng và sấy màng sơn, công nghệ sơn điển hình, đánh giá chất lượng sơn, xử lý chất thải sơn và vệ sinh an toàn, thiết kế phân xưởng sơn, sơn kẽm - nhôm và công nghệ sơn, công nghệ sơn đặc biệt (sơn trên chất dẻo, sơn mỹ thuật, sơn kiến trúc và chống gỉ lâu dài)
Từ khóa tự do Sơn
Từ khóa tự do Công nghệ
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06819
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148254
00212
004FC420D06-911D-42FF-AF0D-BB0E82C0F8F3
005202201191527
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048444686|c150000
039|a20220119152713|blinhnm|y20220119150856|zlinhnm
082 |a667.6|bNG-L
100 |aNguyễn Văn Lộc
245 |aCông nghệ sơn / |cNguyễn Văn Lộc biên soạn
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2018
300 |a925 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 950-951
520 |aTrình bày khái niệm cơ bản về công nghiệp sơn, xử lý bề mặt trước khi sơn; công nghệ sơn dung môi, sơn bột và sơn gốc nước; công nghệ sơn đồ gỗ, tạo màng và sấy màng sơn, công nghệ sơn điển hình, đánh giá chất lượng sơn, xử lý chất thải sơn và vệ sinh an toàn, thiết kế phân xưởng sơn, sơn kẽm - nhôm và công nghệ sơn, công nghệ sơn đặc biệt (sơn trên chất dẻo, sơn mỹ thuật, sơn kiến trúc và chống gỉ lâu dài)
653 |aSơn
653 |aCông nghệ
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06819
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0059thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06819 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 667.6 NG-L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào