Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
720 HÊ-T
Hệ thống bài tập & đồ án kiến trúc /
DDC 720
Nhan đề Hệ thống bài tập & đồ án kiến trúc / Biên tập: TS.KTS. Nguyễn Tiến Thuận ... [et al.]
Nhan đề khác Hệ thống bài tập và đồ án kiến trúc
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2015
Mô tả vật lý 117 tr. : minh họa ; 25 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Kiến trúc Hà Nội. Khoa Kiến trúc
Tóm tắt Giới thiệu nội dung của hệ thống bài tập và các đồ án của sinh viên khoa Kiến trúc - trường đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ thực hiện trong năm năm học
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Đồ án
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tiến Thuận
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06818
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148249
00212
0049F005F6B-381B-4CAB-A4BF-DE026BDC05CF
005202203221046
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20220322104600|blinhnm|c20220119152852|dlinhnm|y20220119145347|zlinhnm
082 |a720|bHÊ-T
245 |aHệ thống bài tập & đồ án kiến trúc / |cBiên tập: TS.KTS. Nguyễn Tiến Thuận ... [et al.]
246|aHệ thống bài tập và đồ án kiến trúc
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2015
300 |a117 tr. : |bminh họa ; |c25 cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Kiến trúc Hà Nội. Khoa Kiến trúc
520 |aGiới thiệu nội dung của hệ thống bài tập và các đồ án của sinh viên khoa Kiến trúc - trường đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ thực hiện trong năm năm học
653 |aBài tập
653 |aKiến trúc
653 |aĐồ án
700 |aNguyễn Tiến Thuận
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06818
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0020thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06818 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 HÊ-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào