Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
343.597 CAC
Các nghị định hướng dẫn Luật xây dựng
DDC 343.597
Nhan đề Các nghị định hướng dẫn Luật xây dựng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 324 tr. : bảng ; 31 cm.
Phụ chú Phụ lục trong chính văn
Tóm tắt Gồm các Nghị định của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quy định chi tiết điểm đ khoản 3 điều 3 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; quản lý vật liệu xây dựng
Từ khóa tự do Luật xây dựng
Từ khóa tự do Hướng dẫn
Từ khóa tự do Văn bản pháp quy
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06817
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148243
00212
00421B54B35-8D74-4F30-9B24-554AF209B374
005202201191440
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048245436|c225000
039|y20220119144044|zlinhnm
082 |a343.597|bCAC
245 |aCác nghị định hướng dẫn Luật xây dựng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a324 tr. : |bbảng ; |c31 cm.
500 |aPhụ lục trong chính văn
520 |aGồm các Nghị định của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quy định chi tiết điểm đ khoản 3 điều 3 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; quản lý vật liệu xây dựng
653 |aLuật xây dựng
653 |aHướng dẫn
653 |aVăn bản pháp quy
653|aViệt Nam
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06817
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0043thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06817 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 343.597 CAC Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào