Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
690.38 QUY
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư :
DDC 690.38
Nhan đề Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư : = National technical regulation on apartment buildings ; QCVN 04:2021/BXD
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 28 tr. ; 31 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư gồm những qui định chung; qui định về kỹ thuật; qui định về quản lý; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; tổ chức thực hiện
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Chung cư
Từ khóa tự do Quy chuẩn nhà nước
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06816
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148242
00212
0043E5125E7-8CD7-438E-9C85-1A18661B8F40
005202201191434
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048255435|c35000
039|y20220119143458|zlinhnm
082 |a690.38|bQUY
245 |aQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư : |b= National technical regulation on apartment buildings ; QCVN 04:2021/BXD
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a28 tr. ; |c31 cm.
520 |aGiới thiệu về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư gồm những qui định chung; qui định về kỹ thuật; qui định về quản lý; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; tổ chức thực hiện
653 |aXây dựng
653 |aChung cư
653 |aQuy chuẩn nhà nước
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06816
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0042thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06816 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.38 QUY Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào