DDC 745
Tác giả CN Nguyễn Du Chi
Nhan đề Hoa văn Việt Nam : Từ thời tiền sử đến nửa đầu thời kỳ phong kiến / Nguyễn Du Chi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 273 tr. : minh họa ; 27 cm.
Tóm tắt Phân tích các biểu tượng hoa văn trong xã hội, mối quan hệ về hoa văn Việt Nam với các nền văn hoá khác trong khu vực, phân loại hoa văn theo hình mẫu trang trí như hoa văn bọ gậy, sóng nước, hình thuyền, loại cò, hình người nhảy múa, theo môtíp rồng, phượng, hoa sen, hoa cúc v.v.... các thời tiền sử, thời sơ sử và hoa văn nửa đầu thời phong kiến
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hoa văn
Từ khóa tự do Nghệ thuật trang trí
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06814
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148217
00212
0049C186E42-2B6C-429A-9777-D87649F2401F
005202203221047
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20220322104715|blinhnm|c20220322104649|dlinhnm|y20220119103726|zlinhnm
082 |a745|bNG-C
100 |aNguyễn Du Chi
245 |aHoa văn Việt Nam : |bTừ thời tiền sử đến nửa đầu thời kỳ phong kiến / |cNguyễn Du Chi
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2019
300 |a273 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
520 |aPhân tích các biểu tượng hoa văn trong xã hội, mối quan hệ về hoa văn Việt Nam với các nền văn hoá khác trong khu vực, phân loại hoa văn theo hình mẫu trang trí như hoa văn bọ gậy, sóng nước, hình thuyền, loại cò, hình người nhảy múa, theo môtíp rồng, phượng, hoa sen, hoa cúc v.v.... các thời tiền sử, thời sơ sử và hoa văn nửa đầu thời phong kiến
653 |aViệt Nam
653 |aHoa văn
653 |aNghệ thuật trang trí
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06814
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0021thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06814 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 745 NG-C Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào