Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
709.597 CH-C
Mỹ thuật Lý - Trần mỹ thuật Phật giáo :
DDC 709.597
Tác giả CN Chu Quang Chứ
Nhan đề Mỹ thuật Lý - Trần mỹ thuật Phật giáo : giải thưởng 1998 Hội VHDGVN / Chu Quang Chứ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Mỹ thuật, 2012
Mô tả vật lý 613 tr. : ảnh ; 21 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 608-613
Tóm tắt Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển mỹ thuật Phật giáo dưới triều Lý - Trần. Phân tích các đặc điểm và phong cách của nền mỹ thuật này. Giới thiệu một số thành tựu nổi bật trong lịch sử mỹ thuật Phật giáo nước ta qua một số kiến trúc chùa cổ
Từ khóa tự do Đạo Phật
Từ khóa tự do Nhà Trần
Từ khóa tự do Nhà Lý
Từ khóa tự do Mỹ thuật
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06813
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148213
00212
0042B88B273-D4E8-46B7-A2F4-A4ABB5BB97C9
005202201191027
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c196000
039|y20220119102748|zlinhnm
082 |a709.597 |bCH-C
100 |aChu Quang Chứ
245 |aMỹ thuật Lý - Trần mỹ thuật Phật giáo : |bgiải thưởng 1998 Hội VHDGVN / |cChu Quang Chứ
260 |aHà Nội : |bMỹ thuật, |c2012
300 |a613 tr. : |bảnh ; |c21 cm.
500 |aPhụ lục: tr. 608-613
520 |aTìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển mỹ thuật Phật giáo dưới triều Lý - Trần. Phân tích các đặc điểm và phong cách của nền mỹ thuật này. Giới thiệu một số thành tựu nổi bật trong lịch sử mỹ thuật Phật giáo nước ta qua một số kiến trúc chùa cổ
653 |aĐạo Phật
653 |aNhà Trần
653 |aNhà Lý
653|aMỹ thuật
653|aViệt Nam
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06813
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0003thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06813 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 709.597 CH-C Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào