Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
628.44 PHƯ
Phương pháp phân tích chất thải rắn thông thường /
DDC 628.44
Nhan đề Phương pháp phân tích chất thải rắn thông thường / Nguyễn Thị Kim Thái (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2017
Mô tả vật lý 259tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách là kết quả thống nhất trong xác định, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp, là cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn chung trong phân tích chất thải rắn của quốc gia
Từ khóa tự do Chất thải rắn
Từ khóa tự do Xử lý chất thải
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thu Huyền
Tác giả(bs) CN Nghiêm Vân Khanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Thái
Tác giả(bs) CN Trần Hoài Lê
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(16): GT89540-55
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06766-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147097
00212
0044052ECCA-7768-42CC-9379-17FF40E7C602
005202111231620
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786048221669|c130000
039|y20211123162035|zlinhnm
082 |a628.44|bPHƯ
245 |aPhương pháp phân tích chất thải rắn thông thường / |cNguyễn Thị Kim Thái (chủ biên)... [et al.]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2017
300 |a259tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aCuốn sách là kết quả thống nhất trong xác định, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp, là cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn chung trong phân tích chất thải rắn của quốc gia
653 |aChất thải rắn
653 |aXử lý chất thải
700 |aNguyễn Thu Huyền
700 |aNghiêm Vân Khanh
700 |aNguyễn Thị Kim Thái
700|aTrần Hoài Lê
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(16): GT89540-55
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06766-8
890|a19
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06766 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.44 PHƯ Sách Tiếng Việt 1
2 TK06767 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.44 PHƯ Sách Tiếng Việt 2
3 TK06768 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.44 PHƯ Sách Tiếng Việt 3
4 GT89540 Kho giáo trình - Tầng 5 628.44 PHƯ Sách Tiếng Việt 4
5 GT89541 Kho giáo trình - Tầng 5 628.44 PHƯ Sách Tiếng Việt 5
6 GT89542 Kho giáo trình - Tầng 5 628.44 PHƯ Sách Tiếng Việt 6
7 GT89543 Kho giáo trình - Tầng 5 628.44 PHƯ Sách Tiếng Việt 7
8 GT89544 Kho giáo trình - Tầng 5 628.44 PHƯ Sách Tiếng Việt 8
9 GT89545 Kho giáo trình - Tầng 5 628.44 PHƯ Sách Tiếng Việt 9
10 GT89546 Kho giáo trình - Tầng 5 628.44 PHƯ Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào