Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
720 ĐO-K
Tiếng Pháp chuyên ngành kiến trúc = Le Francais de spe'cialite' dc I' Ảchitecture /
DDC 720
Tác giả CN Đoàn Như Kim
Nhan đề Tiếng Pháp chuyên ngành kiến trúc = Le Francais de spe'cialite' dc I' Ảchitecture / Đoàn Như Kim, Tống Ngọc Tú
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021
Mô tả vật lý 152tr. : ảnh ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách trình bày thuật ngữ chuyên ngành tiếng Pháp tổng quát nhất về Kiến trúc và Nhà ở, Quy hoạch đô thị, Kiến trúc môi trường; giới thiệu các công trình kiến trúc nổi tiếng tại Pháp và thế giới
Từ khóa tự do Sách song ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Từ khóa tự do Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Tống Ngọc Tú
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(97): GT89433-529
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06763-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147096
00211
004AC678B66-E12C-4B20-829D-BB51F4403510
005202111231529
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786046718772|c330000
039|a20211123152900|blinhnm|y20211123152813|zlinhnm
082 |a720|bĐO-K
100 |aĐoàn Như Kim
245 |aTiếng Pháp chuyên ngành kiến trúc = Le Francais de spe'cialite' dc I' Ảchitecture / |cĐoàn Như Kim, Tống Ngọc Tú
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2021
300 |a152tr. : |bảnh ; |c27cm.
520 |aCuốn sách trình bày thuật ngữ chuyên ngành tiếng Pháp tổng quát nhất về Kiến trúc và Nhà ở, Quy hoạch đô thị, Kiến trúc môi trường; giới thiệu các công trình kiến trúc nổi tiếng tại Pháp và thế giới
653 |aSách song ngữ
653 |aTiếng Pháp
653 |aKiến trúc
700 |aTống Ngọc Tú
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(97): GT89433-529
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06763-5
890|a100
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT89433 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐO-K Giáo trình 4
2 GT89438 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐO-K Giáo trình 9
3 GT89481 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐO-K Giáo trình 52
4 GT89482 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐO-K Giáo trình 53
5 GT89483 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐO-K Giáo trình 54
6 GT89484 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐO-K Giáo trình 55
7 GT89485 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐO-K Giáo trình 56
8 GT89486 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐO-K Giáo trình 57
9 GT89487 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐO-K Giáo trình 58
10 GT89488 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐO-K Giáo trình 59
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào