Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
696.1 CÂP
Cấp thoát nước trong nhà và công trình /
DDC 696.1
Nhan đề Cấp thoát nước trong nhà và công trình / TS. Nguyễn Phương Thảo (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2020
Mô tả vật lý 284tr. : ảnh ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến thiết kế, thi công và quản lý hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Từ khóa tự do Cấp thoát nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phương Thảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Việt Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hùng
Tác giả(bs) CN Trần Hoài Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tín
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(97): GT89336-432
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06760-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147095
00211
004BA0B4EB3-6782-4BCF-997C-D58D6184467E
005202111231531
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|a20211123153109|blinhnm|c20211123151736|dlinhnm|y20211109095033|zhuongpt
041 |aVie
082 |a696.1|bCÂP
245 |aCấp thoát nước trong nhà và công trình / |cTS. Nguyễn Phương Thảo (chủ biên)... [et al.]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2020
300 |a284tr. : |bảnh ; |c27cm.
520|aCuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến thiết kế, thi công và quản lý hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình
653 |aCông trình xây dựng
653 |aCấp thoát nước
700 |aNguyễn Phương Thảo
700|aNguyễn Việt Anh
700|aNguyễn Văn Hùng
700|aTrần Hoài Sơn
700|aNguyễn Văn Tín
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(97): GT89336-432
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06760-2
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/tiengphapchuyennganhkientructhumbimage.jpg
890|a100|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT89382 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐOA Giáo trình 50
2 GT89383 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐOA Giáo trình 51
3 GT89384 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐOA Giáo trình 52
4 GT89385 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐOA Giáo trình 53
5 GT89386 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐOA Giáo trình 54
6 GT89387 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐOA Giáo trình 55
7 GT89388 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐOA Giáo trình 56
8 GT89389 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐOA Giáo trình 57
9 GT89390 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐOA Giáo trình 58
10 GT89391 Kho giáo trình - Tầng 5 720 ĐOA Giáo trình 59
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào