Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
627.58 CÔN
Công nghệ mới chống xói lở và bảo vệ bờ biển /
DDC 627.58
Nhan đề Công nghệ mới chống xói lở và bảo vệ bờ biển / TS. Bạch Dương (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2020
Mô tả vật lý 252tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Tổng quan về công nghệ mới chống xói lở và bảo vệ bờ biển; các yếu tố động lực vùng ven biển; đê ngầm giảm sóng; kè bảo vệ bờ; nuôi bãi nhân tạo và một số kết cấu công trình ven biển khác
Từ khóa tự do Bờ biển
Từ khóa tự do Sụt lở
Tác giả(bs) CN Vũ Quốc Hưng
Tác giả(bs) CN Bạch Dương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Vũ Minh Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Mạnh
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(27): GT89252-78
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06757-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147027
00212
00459624FD3-CF5E-42E9-BCC6-199B66E95B4A
005202107141532
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048237226|c138000
039|a20210714153310|blinhnm|y20210714153246|zlinhnm
082 |a627.58|bCÔN
245 |aCông nghệ mới chống xói lở và bảo vệ bờ biển / |cTS. Bạch Dương (chủ biên)... [et al.]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2020
300 |a252tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aTổng quan về công nghệ mới chống xói lở và bảo vệ bờ biển; các yếu tố động lực vùng ven biển; đê ngầm giảm sóng; kè bảo vệ bờ; nuôi bãi nhân tạo và một số kết cấu công trình ven biển khác
653 |aBờ biển
653 |aSụt lở
700 |aVũ Quốc Hưng
700 |aBạch Dương
700 |aNguyễn Anh Tuấn
700|aVũ Minh Tuấn
700|aNguyễn Đức Mạnh
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(27): GT89252-78
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06757-9
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/14-7-2021/scan0010thumbimage.jpg
890|a30
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06757 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.58 CÔN Sách Tiếng Việt 1
2 TK06758 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.58 CÔN Sách Tiếng Việt 2
3 TK06759 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.58 CÔN Sách Tiếng Việt 3
4 GT89252 Kho giáo trình - Tầng 5 627.58 CÔN Sách Tiếng Việt 4
5 GT89253 Kho giáo trình - Tầng 5 627.58 CÔN Sách Tiếng Việt 5
6 GT89254 Kho giáo trình - Tầng 5 627.58 CÔN Sách Tiếng Việt 6
7 GT89255 Kho giáo trình - Tầng 5 627.58 CÔN Sách Tiếng Việt 7
8 GT89256 Kho giáo trình - Tầng 5 627.58 CÔN Sách Tiếng Việt 8
9 GT89257 Kho giáo trình - Tầng 5 627.58 CÔN Sách Tiếng Việt 9
10 GT89258 Kho giáo trình - Tầng 5 627.58 CÔN Sách Tiếng Việt 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào