Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
364.3 THE (5)
Theo dấu chân cảnh sát điều tra.
DDC 364.3
Nhan đề Theo dấu chân cảnh sát điều tra. Tập 5 / Đức Cường... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Công an Nhân dân, 2020
Mô tả vật lý 415tr. ; 21cm.
Tóm tắt Tập hợp một số bài viết về những nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát điều tra trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm đem lại niềm tin yêu cuộc sống cho nhân dân. Đồng thời trang bị thêm tri thức về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó biết cách phòng tránh cho bản thân và gia đình
Từ khóa tự do Bài viết
Từ khóa tự do Tội phạm
Từ khóa tự do Vụ án
Tác giả(bs) CN Anh Quân
Tác giả(bs) CN Đức Cường
Tác giả(bs) CN Văn Vĩnh
Tác giả(bs) CN Ánh Xuân
Tác giả(bs) CN Đinh Hiền
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06751-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147025
00212
0043B1BC8F3-1254-4F9E-AB0E-672862597B3B
005202107141519
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047247950
039|a20210714152004|blinhnm|c20210714151943|dlinhnm|y20210714151843|zlinhnm
082 |a364.3|bTHE (5)
245 |aTheo dấu chân cảnh sát điều tra. |nTập 5 / |cĐức Cường... [et al.]
260 |aH. : |bCông an Nhân dân, |c2020
300 |a415tr. ; |c21cm.
520 |aTập hợp một số bài viết về những nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát điều tra trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm đem lại niềm tin yêu cuộc sống cho nhân dân. Đồng thời trang bị thêm tri thức về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó biết cách phòng tránh cho bản thân và gia đình
653 |aBài viết
653 |aTội phạm
653 |aVụ án
700 |aAnh Quân
700 |aĐức Cường
700 |aVăn Vĩnh
700|aÁnh Xuân
700|aĐinh Hiền
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06751-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/14-7-2021/scan0013thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06751 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 364.3 THE (5) Sách Tiếng Việt 1
2 TK06752 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 364.3 THE (5) Sách Tiếng Việt 2
3 TK06753 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 364.3 THE (5) Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào