Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
519 NG - C
Lý thuyết xác suất và thống kê toán /
DDC 519
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Cừ
Nhan đề Lý thuyết xác suất và thống kê toán / TS. Nguyễn Ngọc Cừ
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2001
Mô tả vật lý 311 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Xác suất
Từ khóa tự do Biến cố ngẫu nhiên
Từ khóa tự do Đại lượng ngẫu nhiên
Từ khóa tự do Thống kê toán
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(140): GT38371-440, GT79307-13, GT79628-36, GT79937-52, GT83109-28, GT83520-37
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05875-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
0014587
00211
00431E579B0-B330-484F-9173-CD7A035B2279
005201810170939
008160608s2001 vm vie
0091 0
020 |c25000
039|a20181017093942|blinhnm|c20181015162155|dlinhnm|y20161128101620|zthuydh
041 |aVie
082 |a519|bNG - C
100 |aNguyễn Ngọc Cừ|cTS.
245 |aLý thuyết xác suất và thống kê toán /|cTS. Nguyễn Ngọc Cừ
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2001
300 |a311 tr. ; |c24 cm.
653 |aXác suất
653 |aBiến cố ngẫu nhiên
653 |aĐại lượng ngẫu nhiên
653 |aThống kê toán
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(140): GT38371-440, GT79307-13, GT79628-36, GT79937-52, GT83109-28, GT83520-37
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05875-7
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/lythuyetxacsuatvathongke_nguyenngoccu2001thumbimage.jpg
890|a143|b485|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT38371 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 1 Hạn trả:13-06-2019
2 GT38372 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 2 Hạn trả:01-11-2019
3 GT38373 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 3 Hạn trả:04-06-2020
4 GT38374 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 4 Hạn trả:08-06-2019
5 GT38375 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 5
6 GT38376 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 6 Hạn trả:13-01-2020
7 GT38377 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 7 Hạn trả:05-06-2020
8 GT38378 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 8 Hạn trả:06-06-2019
9 GT38379 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 9 Hạn trả:18-01-2020
10 GT38380 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 10 Hạn trả:30-08-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 15