Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
690.22 BÔ-G
Tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động trong xây dựng công trình giao thông /
DDC 690.22
Tác giả TT Bộ Giao thông Vận tải
Nhan đề Tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động trong xây dựng công trình giao thông / Bộ Giao thông Vận tải
Thông tin xuất bản H. : Giao thông Vận tải, 2020
Mô tả vật lý 451tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày về quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng; an toàn trong xây dựng; quy phạm an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên; an toàn thi công cầu; thiết bị nâng - cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích; thiết bị nâng - yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
Từ khóa tự do An toàn lao động
Từ khóa tự do Công trình giao thông
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06637-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144866
00212
0044E197F04-DC46-4F13-9516-9362F938BE3C
005202102251023
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047622436
039|y20210225102420|zlinhnm
082 |a690.22|bBÔ-G
110 |aBộ Giao thông Vận tải
245 |aTiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động trong xây dựng công trình giao thông / |cBộ Giao thông Vận tải
260 |aH. : |bGiao thông Vận tải, |c2020
300 |a451tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày về quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng; an toàn trong xây dựng; quy phạm an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên; an toàn thi công cầu; thiết bị nâng - cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích; thiết bị nâng - yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
653 |aAn toàn lao động
653 |aCông trình giao thông
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06637-8
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_15thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06637 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 BÔ-G Sách Tiếng Việt 1
2 TK06638 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 BÔ-G Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1