DDC 912
Tác giả TT Dorling Kindersley Limited.
Nhan đề World atlas / DK ; [Dorling Kindersley Cartography].
Nhan đề khác DK world atlas : digital mapping for the 21st century
Lần xuất bản 7th ed.
Thông tin xuất bản London :New York, N.Y. :Dorling Kindersley ;DK Pub. [distributor],2007.
Mô tả vật lý 1 atlas (xxxii, 354 p.) :col. ill., col. maps (some folded) ;37 cm.
Phụ chú "Copyright ... Dorling Kindersley Limited"--T.p. verso.
Phụ chú Includes index.
Phụ chú Relief shown by shading and spot heights. Depths shown by gradient tints.
Thuật ngữ chủ đề Atlases
Tác giả(bs) TT Dorling Kindersley Cartography (Firm)
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00765
000 01375nem a22003614a 4500
00144665
00222
00433478BF8-501B-4EFA-82A8-6D632CF3194D
005202102010753
007ad canzn
008080107s2007 enkbgc e 1 eng
0091 0
020 |a9780756631758
039|a20210201075334|bcuonglv|c20210129092413|dthuydh|y20210129092402|zthuydh
082|a912|bWOR|222
1102 |aDorling Kindersley Limited.
24510|aWorld atlas /|cDK ; [Dorling Kindersley Cartography].
24614|aDK world atlas : digital mapping for the 21st century
250 |a7th ed.
255 |aScales differ.
260 |aLondon :|bDorling Kindersley ;|aNew York, N.Y. :|bDK Pub. [distributor],|c2007.
300 |a1 atlas (xxxii, 354 p.) :|bcol. ill., col. maps (some folded) ;|c37 cm.
500 |a"Copyright ... Dorling Kindersley Limited"--T.p. verso.
500 |aIncludes index.
500 |aRelief shown by shading and spot heights. Depths shown by gradient tints.
5050 |aWorld today -- Atlas of the world-North America -- South America -- Africa -- Europe -- Asia -- Australia & Oceania.
650 0|aAtlases
7102 |aDorling Kindersley Cartography (Firm)
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00765
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/30-1/anoidung_07thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00765 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 912 WOR Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào