Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănSách tham khảo
625.8/5 DEC
Quality management of hot mix asphalt /
DDC 625.8/5
Tác giả CN Decker, Dale S.
Nhan đề Quality management of hot mix asphalt / Dale S. Decker, editor.
Thông tin xuất bản W. Conshohocken, Penn :ASTM,1996.
Mô tả vật lý 141 p. :ill. ;24 cm.
Tùng thư STP ; 1299
Phụ chú Proceedings of the Symposium on Quality Management in Asphalt Pavement Construction, held December 5, 1995 in Norfolk. Va., sponsored by ASTM Committee D-4 on Road and Paving Materials.
Thuật ngữ chủ đề Asphalt cement-Quality control-Congresses.
Thuật ngữ chủ đề Asphalt-Quality control-Congresses.
Thuật ngữ chủ đề Pavements, Asphalt-Testing-Congresses.
Tác giả(bs) CN Decker, Dale S.,
Tác giả(bs) TT ASTM Committee D-4 on Road and Paving Materials.
Hội nghị, hội thảo(bs) Symposium on Quality Management in Asphalt Pavement Construction
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00764
000 01506nam a2200337 a 4500
00144664
00222
00427428772-FEB7-4F8A-A020-D93436AC0A08
005202102010752
008961015s1996 paua b 001 0 eng
0091 0
020 |a0803120249
039|a20210201075258|bcuonglv|c20210201075123|dcuonglv|y20210129091854|zthuydh
082|a625.8/5|bDEC|221
100|aDecker, Dale S.
24500|aQuality management of hot mix asphalt /|cDale S. Decker, editor.
260 |aW. Conshohocken, Penn :|bASTM,|c1996.
300 |a141 p. :|bill. ;|c24 cm.
4901 |aSTP ; 1299
500 |aProceedings of the Symposium on Quality Management in Asphalt Pavement Construction, held December 5, 1995 in Norfolk. Va., sponsored by ASTM Committee D-4 on Road and Paving Materials.
504 |aIncludes bibliographical references.
650 0|aAsphalt cement|xQuality control|xCongresses.
650 0|aAsphalt|xQuality control|xCongresses.
650 0|aPavements, Asphalt|xTesting|xCongresses.
7001 |aDecker, Dale S.,|d1952-
7102 |aASTM Committee D-4 on Road and Paving Materials.
7112 |aSymposium on Quality Management in Asphalt Pavement Construction|d(1995 :|cNorfolk, Va.)
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00764
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/30-1/anoidung_01thumbimage.jpg
890|a1
991 |aBOOKS
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00764 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 625.8/5 DEC Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào