Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
621.8 MAY
Máy và thiết bị sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng /
DDC 621.8
Tác giả CN
Nhan đề Máy và thiết bị sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng / PGS, TS. Vũ Liêm Chính ( chủ biên );...[et.al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2013
Mô tả vật lý 434 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Máy xây dựng
Từ khóa tự do Máy nghiền
Từ khóa tự do Máy sản xuấy vật liệu xây dựng
Từ khóa tự do Máy trộn
Tác giả(bs) CN Vũ, Liêm Chính
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(85): GT03882-92, GT22377-450
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00752-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
001296
00211
00491AAF622-C944-4C2B-88B1-93BCE1B971CA
005202007071049
008160608s2013 vm vie
0091 0
020 |c199,000
039|a20200707104949|bthuydh|c20181017092711|dthuygt|y20160829090735|zthuydh
041 |aVie
082 |a621.8|bMAY
100 |eChủ biên
245 |aMáy và thiết bị sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng / |cPGS, TS. Vũ Liêm Chính ( chủ biên );...[et.al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2013
300 |a434 tr. ; |c27 cm.
653|aMáy xây dựng
653|aMáy nghiền
653|aMáy sản xuấy vật liệu xây dựng
653|aMáy trộn
700|aVũ, Liêm Chính
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(85): GT03882-92, GT22377-450
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00752-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/mayvatbsxvavatlieuthumbimage.jpg
890|a88|b231|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00752 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 MAY Giáo trình 1
2 TK00753 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 MAY Giáo trình 2
3 TK00754 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 MAY Giáo trình 3
4 GT03888 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 MAY Giáo trình 82 Hạn trả:09-01-2020
5 GT03887 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 MAY Giáo trình 83
6 GT03886 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 MAY Giáo trình 84
7 GT03885 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 MAY Giáo trình 85 Hạn trả:09-03-2020
8 GT03884 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 MAY Giáo trình 86 Hạn trả:16-01-2020
9 GT03883 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 MAY Giáo trình 87 Hạn trả:24-06-2021
10 GT03882 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 MAY Giáo trình 88 Hạn trả:20-01-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9