Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
620.112 TR-L
Sức bền vật liệu /
DDC 620.112
Tác giả CN Trần Văn Liên
Nhan đề Sức bền vật liệu / PGS.TS Trần Văn Liên
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2013
Mô tả vật lý 316tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Sức bền
Từ khóa tự do Vật liệu
Từ khóa tự do Sức bền vật liệu
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(247): GT16723-61, GT17034-87, GT34854-73, GT70179-82, GT75880-912, GT78452-74, GT79346-57, GT80061-7, GT82788-96, GT83694-730, GT84673-81
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00710-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
001274
00211
0040978A768-0AD5-46EC-B77D-E50A5F53A0E7
005201810170920
008160608s2013 vm vie
0091 0
020 |c117000
039|a20181017092035|bthuygt|c20181015161358|dlinhnm|y20160826151816|zanhnq
041 |aVie
082 |a620.112|bTR-L
100 |aTrần Văn Liên|cPGS.TS
245 |aSức bền vật liệu / |cPGS.TS Trần Văn Liên
260 |aH. : |bXây dựng, |c2013
300 |a316tr. ; |c27cm.
653 |aSức bền
653 |aVật liệu
653|aSức bền vật liệu
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(247): GT16723-61, GT17034-87, GT34854-73, GT70179-82, GT75880-912, GT78452-74, GT79346-57, GT80061-7, GT82788-96, GT83694-730, GT84673-81
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00710-2
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biasach/sucbenvatlieu_2013thumbimage.jpg
890|a250|b807|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00710 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.112 TR-L Giáo trình 1
2 TK00711 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.112 TR-L Giáo trình 2
3 TK00712 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.112 TR-L Giáo trình 3
4 GT16723 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 TR-L Giáo trình 4 Hạn trả:05-06-2020
5 GT16724 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 TR-L Giáo trình 5 Hạn trả:08-06-2018
6 GT16725 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 TR-L Giáo trình 6 Hạn trả:06-03-2020
7 GT16726 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 TR-L Giáo trình 7 Hạn trả:30-10-2020
8 GT16727 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 TR-L Giáo trình 8 Hạn trả:04-06-2020
9 GT16728 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 TR-L Giáo trình 9 Hạn trả:02-02-2019
10 GT16729 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 TR-L Giáo trình 10 Hạn trả:04-05-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 25