Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
515.2 GIA
Giải tích I : Phép tính vi phân, tích phân và chuỗi :
DDC 515.2
Nhan đề Giải tích I : Phép tính vi phân, tích phân và chuỗi : Giáo trình dùng cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và sinh các Trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn Ngọc Cừ...[et.al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2005
Mô tả vật lý 239 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Tích phân
Từ khóa tự do Vi phân
Từ khóa tự do Chuỗi
Từ khóa tự do Giải tích
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Cừ
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(367): GT09792-991, GT10627-716, GT29919-23, GT79285-95, GT82424-73, GT84125-35
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00476-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
001211
00211
0047B462C93-BE7D-4D92-BD5D-728C0B77865F
005202007071039
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c25,000
039|a20200707103956|bthuydh|c20200703140150|dthuydh|y20160826091403|zthuydh
041 |aVie
082 |a515.2|bGIA
245 |aGiải tích I : Phép tính vi phân, tích phân và chuỗi : |bGiáo trình dùng cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và sinh các Trường Đại học, Cao đẳng / |cNguyễn Ngọc Cừ...[et.al.]
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia, |c2005
300 |a239 tr. ; |c24 cm.
653 |aTích phân
653 |aVi phân
653 |aChuỗi
653 |aGiải tích
700 |aNguyễn, Ngọc Cừ
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(367): GT09792-991, GT10627-716, GT29919-23, GT79285-95, GT82424-73, GT84125-35
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00476-8
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/giaitichi_nguyenngoccu2005thumbimage.jpg
890|a370|b879|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00476 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 515.2 GIA Giáo trình 1
2 TK00477 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 515.2 GIA Giáo trình 2
3 TK00478 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 515.2 GIA Giáo trình 3
4 GT09832 Kho giáo trình - Tầng 5 515.2 GIA Giáo trình 44 Hạn trả:22-05-2021
5 GT09833 Kho giáo trình - Tầng 5 515.2 GIA Giáo trình 45
6 GT09834 Kho giáo trình - Tầng 5 515.2 GIA Giáo trình 46 Hạn trả:16-09-2021
7 GT09835 Kho giáo trình - Tầng 5 515.2 GIA Giáo trình 47 Hạn trả:16-03-2019
8 GT09836 Kho giáo trình - Tầng 5 515.2 GIA Giáo trình 48 Hạn trả:20-08-2021
9 GT09837 Kho giáo trình - Tầng 5 515.2 GIA Giáo trình 49 Hạn trả:07-06-2019
10 GT09838 Kho giáo trình - Tầng 5 515.2 GIA Giáo trình 50 Hạn trả:05-06-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 37