Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
335.007 GIA (2)
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh:
DDC 335.007
Nhan đề Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng/. Tập 2/ Nguyễn Tiến Hải...[el al.].
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 223 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Giáo dục quốc phòng
Từ khóa tự do Quốc phòng an ninh
Từ khóa tự do An ninh quốc phòng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(517): GT04555-859, GT05495-690, GT05981-2, GT83486-99
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00506-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
001179
0021
00428D06A08-B0B1-4F76-83F2-277B3B9A9B64
005201805181008
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c23000
039|a20180518100846|bduocnd|c20180518100822|dduocnd|y20160825153514|zhuyenht
041 |avie
082 |a335.007|bGIA (2)
245 |aGiáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: |bDùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng/.|nTập 2/ |cNguyễn Tiến Hải...[el al.].
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2008
300 |a223 tr. ; |c24 cm.
653 |aGiáo dục quốc phòng
653 |aQuốc phòng an ninh
653|aAn ninh quốc phòng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(517): GT04555-859, GT05495-690, GT05981-2, GT83486-99
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00506-8
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biasach/quocphonganninh2thumbimage.jpg
890|a520|b1651|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00506 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.007 NG-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK00507 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.007 NG-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK00508 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.007 NG-H Sách Tiếng Việt 3
4 GT04555 Kho giáo trình - Tầng 5 335.007 GIA (2) Giáo trình 4 Hạn trả:21-06-2021
5 GT04556 Kho giáo trình - Tầng 5 335.007 GIA (2) Giáo trình 5 Hạn trả:08-06-2020
6 GT04557 Kho giáo trình - Tầng 5 335.007 GIA (2) Giáo trình 6 Hạn trả:21-10-2019
7 GT04558 Kho giáo trình - Tầng 5 335.007 GIA (2) Giáo trình 7 Hạn trả:07-06-2019
8 GT04559 Kho giáo trình - Tầng 5 335.007 GIA (2) Giáo trình 8 Hạn trả:10-06-2019
9 GT04560 Kho giáo trình - Tầng 5 335.007 GIA (2) Giáo trình 9 Hạn trả:17-06-2019
10 GT04561 Kho giáo trình - Tầng 5 335.007 GIA (2) Giáo trình 10 Hạn trả:14-10-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 52