Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
335.412 BÔ-G
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lê nin :
DDC 335.412
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhan đề Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lê nin : Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2002
Mô tả vật lý 323 tr. ; 20 cm.
Từ khóa tự do Kinh tế chính trị Mác - Lê nin
Từ khóa tự do kinh tế chính trị
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(198): GT04228-405, GT04420-36, GT04441-3
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00503-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
001178
0021
004055865F1-E509-4D59-BAF3-7DAC532F7126
005201809171036
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c17500
039|a20180917103608|blinhnm|c20180917103518|dlinhnm|y20160825152858|zhuyenht
041 |avie
082 |a335.412|bBÔ-G
110 |aBộ Giáo dục và Đào tạo
245 |aGiáo trình kinh tế chính trị Mác - Lê nin : |bDùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / |cBộ Giáo dục và Đào tạo
260 |aH. : |bChính trị quốc gia, |c2002
300 |a323 tr. ; |c20 cm.
653 |aKinh tế chính trị Mác - Lê nin
653 |akinh tế chính trị
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(198): GT04228-405, GT04420-36, GT04441-3
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00503-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/gt kinhtechinhtrimaclethumbimage.jpg
890|a201|b337|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00503 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.412 KI-N Sách Tiếng Việt 1
2 TK00504 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.412 KI-N Sách Tiếng Việt 2
3 TK00505 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.412 KI-N Sách Tiếng Việt 3
4 GT04228 Kho giáo trình - Tầng 5 335.412 KI-N Giáo trình 4
5 GT04229 Kho giáo trình - Tầng 5 335.412 KI-N Giáo trình 5
6 GT04230 Kho giáo trình - Tầng 5 335.412 KI-N Giáo trình 6 Hạn trả:05-06-2020
7 GT04231 Kho giáo trình - Tầng 5 335.412 KI-N Giáo trình 7 Hạn trả:13-09-2021
8 GT04232 Kho giáo trình - Tầng 5 335.412 KI-N Giáo trình 8 Hạn trả:29-03-2021
9 GT04233 Kho giáo trình - Tầng 5 335.412 KI-N Giáo trình 9 Hạn trả:23-07-2021
10 GT04234 Kho giáo trình - Tầng 5 335.412 KI-N Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 21 
Không có liên kết tài liệu số nào