Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
531 ĐI - H
Bài tập cơ học cơ sở /.
DDC 531
Tác giả CN Đinh Thế Hanh
Nhan đề Bài tập cơ học cơ sở /. Tập 1, Tĩnh học và động học / Đinh Thế Hanh, Lê Ngọc Chấn.
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 1999
Mô tả vật lý 207 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Tĩnh học vật rắn
Từ khóa tự do Động học
Từ khóa tự do Bài tập cơ học cơ sở
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Chấn
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(75): GT13315-38, GT13340-53, GT76183-200, GT79934-6, GT83044-52, GT84169-75
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011452
0021
00468F19937-F744-4E50-9B38-656DD13299AA
005201809251509
008160608s1999 vm vie
0091 0
020 |c13,500
039|a20180925150623|bhuongpt|y20161004152501|zthuydh
041 |aVie
082 |a531|bĐI - H
100 |aĐinh Thế Hanh
245 |aBài tập cơ học cơ sở /. |nTập 1, |pTĩnh học và động học / |cĐinh Thế Hanh, Lê Ngọc Chấn.
260 |aH. : |bGiáo dục, |c1999
300 |a207 tr. ; |c21 cm.
653 |aTĩnh học vật rắn
653 |aĐộng học
653 |aBài tập cơ học cơ sở
700 |aLê Ngọc Chấn
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(75): GT13315-38, GT13340-53, GT76183-200, GT79934-6, GT83044-52, GT84169-75
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2018/btcohoccoso1 (1999)thumbimage.jpg
890|a75|b336|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT13315 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI - H Giáo trình 1 Hạn trả:22-07-2021
2 GT13316 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI - H Giáo trình 2 Hạn trả:06-01-2020
3 GT13317 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI - H Giáo trình 3 Hạn trả:12-01-2019
4 GT13318 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI - H Giáo trình 4 Hạn trả:18-06-2018
5 GT13319 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI - H Giáo trình 5 Hạn trả:19-06-2018
6 GT13320 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI - H Giáo trình 6 Hạn trả:29-01-2018
7 GT13321 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI - H Giáo trình 7 Hạn trả:27-03-2021
8 GT13322 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI - H Giáo trình 8 Hạn trả:13-09-2021
9 GT13323 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI - H Giáo trình 9 Hạn trả:29-08-2019
10 GT13324 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI - H Giáo trình 10 Hạn trả:02-01-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8