DDC 515
Tác giả CN Monier, Jean - Marie
Nhan đề Giải tích 1 : Giáo trình và 300 bài tập có lời giải /. Tập 1 / Jean - Marie Monier (Ch.b); Người dịch: Lý Hoàng Tú, Hiệu đính: Nguyễn Văn Thường.
Nhan đề khác Analyse 1
Lần xuất bản Lần thứ 6
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý 218 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Lời giải
Từ khóa tự do Giải tích
Tác giả(bs) CN Lý Hoàng Tú
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Thường
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(96): GT34257-87, GT40344-70, GT56612-27, GT56748-69
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04008-10
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011361
00211
00460E2302C-289B-4906-B205-D941F39865E2
005201810170922
008160608s2009 vm vie
0091 0
020 |c39000
039|a20181017091933|bhuongpt|c20181015162005|dlinhnm|y20160929145503|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a515|bMON (1)
100 |aMonier, Jean - Marie
245 |aGiải tích 1 : |bGiáo trình và 300 bài tập có lời giải /. |nTập 1 / |cJean - Marie Monier (Ch.b); Người dịch: Lý Hoàng Tú, Hiệu đính: Nguyễn Văn Thường.
246|aAnalyse 1
250 |aLần thứ 6
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2009
300 |a218 tr. ; |c24 cm.
653 |aBài tập
653 |aLời giải
653 |aGiải tích
700 |aLý Hoàng Tú|eNgười dịch
700|aNguyễn Văn Thường|eHiệu đính
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(96): GT34257-87, GT40344-70, GT56612-27, GT56748-69
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04008-10
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2017/giaitich1thumbimage.jpg
890|a99|b91|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04008 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 515 MON (1) Giáo trình 1
2 TK04009 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 515 MON (1) Giáo trình 2
3 TK04010 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 515 MON (1) Giáo trình 3
4 GT34267 Kho giáo trình - Tầng 5 515 MON (1) Giáo trình 14 Hạn trả:09-03-2020
5 GT34268 Kho giáo trình - Tầng 5 515 MON (1) Giáo trình 15 Hạn trả:13-09-2021
6 GT34269 Kho giáo trình - Tầng 5 515 MON (1) Giáo trình 16
7 GT34270 Kho giáo trình - Tầng 5 515 MON (1) Giáo trình 17 Hạn trả:17-06-2021
8 GT34271 Kho giáo trình - Tầng 5 515 MON (1) Giáo trình 18 Hạn trả:15-06-2020
9 GT34272 Kho giáo trình - Tầng 5 515 MON (1) Giáo trình 19 Hạn trả:28-12-2020
10 GT34273 Kho giáo trình - Tầng 5 515 MON (1) Giáo trình 20 Hạn trả:09-09-2021
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10