Vietnamese Ref. BooksGiáo trình
728.3 NG-T
Kiến trúc nhà ở :
DDC 728.3
Tác giả CN Nguyễn Đức Thiềm
Nhan đề Kiến trúc nhà ở : Giáo trình đào tạo kiến trúc sư / GS.TS.KTS. Nguyễn Đức Thiềm
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2006
Mô tả vật lý 304 tr. ; ảnh 27 cm. :
Từ khóa tự do Nhà thấp tầng
Từ khóa tự do Nhà cao tầng
Từ khóa tự do Kiến trúc nhà ở
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02276-8
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(165): GT69635-794, GT70040-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
001610
00211
0049F3F59B2-E13C-4D71-B8D1-3FBBA72B65BA
005201810170930
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c58.000
039|a20181017092750|bthuctap1|c20181015161128|dlinhnm|y20160901143550|zanhnq
041 |aVie
082 |a728.3|bNG-T
100 |aNguyễn Đức Thiềm
245 |aKiến trúc nhà ở : |bGiáo trình đào tạo kiến trúc sư / |cGS.TS.KTS. Nguyễn Đức Thiềm
260 |aH. : |bXây dựng, |c2006
300 |a304 tr. ; |c 27 cm. : |bảnh
653 |aNhà thấp tầng
653 |aNhà cao tầng
653 |aKiến trúc nhà ở
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02276-8
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(165): GT69635-794, GT70040-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/kientrucnhaothumbimage.jpg
890|a168|b387
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 TK02276 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 728.3 NG-T Giáo trình 1
2 TK02277 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 728.3 NG-T Giáo trình 2
3 TK02278 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 728.3 NG-T Giáo trình 3
4 GT69635 Kho giáo trình - Tầng 5 728.3 NG-T Giáo trình 4 Due date:02-01-2020
5 GT69636 Kho giáo trình - Tầng 5 728.3 NG-T Giáo trình 5 Due date:14-12-2020
6 GT69637 Kho giáo trình - Tầng 5 728.3 NG-T Giáo trình 6 Due date:02-01-2020
7 GT69638 Kho giáo trình - Tầng 5 728.3 NG-T Giáo trình 7
8 GT69639 Kho giáo trình - Tầng 5 728.3 NG-T Giáo trình 8 Due date:20-02-2020
9 GT69640 Kho giáo trình - Tầng 5 728.3 NG-T Giáo trình 9 Due date:11-06-2020
10 GT69641 Kho giáo trình - Tầng 5 728.3 NG-T Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 17 
No Digital Object Links