Vietnamese Ref. Books
624.17 NG-C
Kết cấu công trình /
DDC 624.17
Tác giả CN Nguyễn Đình Cống
Nhan đề Kết cấu công trình / GS. Nguyễn Đình Cống
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2011
Mô tả vật lý 203 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Kết cấu công trình
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(269): GT32940-3208
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01904-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
001515
0021
004B391E1A6-FA20-409C-8498-77EF5EDFFEB5
005201611100941
008160608s2011 vm vie
0091 0
020 |c66000
039|a20161110094212|bthuctap1|y20160831103359|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a624.17|bNG-C
100 |aNguyễn Đình Cống|cGS.|eChủ biên
245 |aKết cấu công trình / |cGS. Nguyễn Đình Cống
260 |aH. : |bXây dựng, |c2011
300 |a203 tr. ; |c27 cm.
653 |aKết cấu công trình
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(269): GT32940-3208
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01904-6
890|a272|b289
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 TK01904 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 NG-C Sách Tiếng Việt 1
2 TK01905 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 NG-C Sách Tiếng Việt 2
3 TK01906 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 NG-C Sách Tiếng Việt 3
4 GT32940 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 NG-C Giáo trình 4
5 GT32941 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 NG-C Giáo trình 5 Due date:26-03-2020
6 GT32942 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 NG-C Giáo trình 6
7 GT32943 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 NG-C Giáo trình 7
8 GT32944 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 NG-C Giáo trình 8
9 GT32945 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 NG-C Giáo trình 9
10 GT32946 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 NG-C Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 28 
No Digital Object Links