English BooksSách tham khảo
823 ISR
The Reeipe Club :
DDC 823
Tác giả CN Israel, Andrea.
Nhan đề The Reeipe Club : a Tale of food and Friendship / Andrea Israel. Nancy Garfinkel.
Thông tin xuất bản Polhemus Press, 2009
Mô tả vật lý 363 p. : ill, ; 20 cm.
Từ khóa tự do Reeipe
Từ khóa tự do The Reeipe Club
Tác giả(bs) CN Garfinkel Nancy.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01999
000 00000nam#a2200000u##4500
00148015
00222
004A0C109CA-3F5C-47F8-9AC1-156BFB46C19F
005202201141435
008220114s2009 xxu eng
0091 0
020 |a9780982349205
039|a20220114143523|bcuonglv|y20220114142242|zlienbt
082 |a823|bISR
100 |aIsrael, Andrea.
245 |aThe Reeipe Club : |ba Tale of food and Friendship / |cAndrea Israel. Nancy Garfinkel.
260 |bPolhemus Press, |c2009
300 |a363 p. : |bill, ; |c20 cm.
653 |a Reeipe
653 |aThe Reeipe Club
700 |a Garfinkel Nancy.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01999
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/bienmucnv-lvc/lien/bia140122-3/anoidung_05thumbimage.jpg
890|a1
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 NV01999 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 823 ISR Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
No Digital Object Links