English BooksSách tham khảo
808.068 BLO
101 more best resues /
DDC 808.068
Tác giả CN Block, Jay A.
Nhan đề 101 more best resues / Jay A Block. Michel Betrus.
Thông tin xuất bản NewYork : McGraw-Hill, 1999
Mô tả vật lý 201 p. : ill, ; 30 cm.
Từ khóa tự do 101 more best resues
Từ khóa tự do Resues
Tác giả(bs) CN Betrus, Michel.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01997
000 00000nam#a2200000u##4500
00148014
00222
0045FFF69AD-4E01-48D0-B272-42C3907D1491
005202201141434
008220114s1999 xxu eng
0091 0
020 |a0070329699
039|a20220114143440|bcuonglv|y20220114141443|zlienbt
082 |a808.068|bBLO
100 |aBlock, Jay A.
245 |a101 more best resues / |cJay A Block. Michel Betrus.
260 |aNewYork : |bMcGraw-Hill, |c1999
300 |a201 p. : |bill, ; |c30 cm.
653 |a101 more best resues
653 |aResues
700 |aBetrus, Michel.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01997
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/bienmucnv-lvc/lien/bia140122-3/anoidung_06thumbimage.jpg
890|a1
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 NV01997 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.068 BLO Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
No Digital Object Links