English BooksSách tham khảo
808.042 SPA
Writing From Sources /
DDC 808.042
Tác giả CN Spatt, Brenda.
Nhan đề Writing From Sources / Bren daSpatt.
Lần xuất bản Seventh edition
Thông tin xuất bản Boston : Bedford, 2010
Mô tả vật lý 655 p. : ill, ; 20 cm.
Từ khóa tự do Writing
Từ khóa tự do Sources
Từ khóa tự do Writing From Sources
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01995
000 00000nam#a2200000u##4500
00148011
00222
004EF4AD317-1671-41AF-913A-D12066365E58
005202201141433
008220114s2010 xxu eng
0091 0
020 |a0312543867
039|a20220114143333|bcuonglv|y20220114135708|zlienbt
082 |a808.042|bSPA
100 |aSpatt, Brenda.
245 |aWriting From Sources / |cBren daSpatt.
250 |aSeventh edition
260 |aBoston : |bBedford, |c2010
300 |a655 p. : |bill, ; |c20 cm.
653 |aWriting
653 |a Sources
653 |aWriting From Sources
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01995
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/bienmucnv-lvc/lien/bia140122-3/anoidung_08thumbimage.jpg
890|a1
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 NV01995 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 SPA Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
No Digital Object Links