English BooksSách tham khảo
690.021 Woo
2006 Internation building code companion /
DDC 690.021
Tác giả CN Woodson, R Dodge
Nhan đề 2006 Internation building code companion / R.Dodge Woodson
Thông tin xuất bản New york : Mc Graw-Hill, 2007
Mô tả vật lý ac.250 p.. : ill. ; 25 cm.
Từ khóa tự do Construction
Từ khóa tự do International
Từ khóa tự do Building
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01994
000 00000nam#a2200000u##4500
00148010
00222
0049BC01476-92E2-43DE-8DC6-A88403BAC6A6
005202201141529
008220114s2007 xxu eng
0091 0
020 |a139780071484299
039|a20220114152927|bcuonglv|c20220114125208|danhnq|y20220114124759|zanhnq
082 |a690.021|bWoo
100 |aWoodson, R Dodge
245 |a2006 Internation building code companion / |cR.Dodge Woodson
260 |aNew york : |bMc Graw-Hill, |c2007
300 |aac.250 p.. : |bill. ; |c25 cm.
653 |aConstruction
653 |aInternational
653 |aBuilding
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01994
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/bienmucnv-lvc/hoadt/bia120122-4/anoidung_02thumbimage.jpg
890|a1
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 NV01994 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.021 Woo Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
No Digital Object Links