English BooksSách tham khảo
808.042 MAR
The McGraw- Hill College Handbook /
DDC 808.042
Tác giả CN Marius, Richard.
Nhan đề The McGraw- Hill College Handbook / Richard Marius, Harvey S Wiener.
Lần xuất bản Fourth edition
Thông tin xuất bản American : McGraw-Hill, 1994
Mô tả vật lý 715 p. : ill, ; 20cm.
Từ khóa tự do English
Từ khóa tự do Handbook
Từ khóa tự do Grammar
Tác giả(bs) CN Wiener, Harvey S.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01993
000 00000nam#a2200000u##4500
00148009
00222
00464E778E6-C0DE-4C5B-98D5-21ADC6AB20D3
005202201141432
008220114s1994 xxu elx
0091 0
020 |a007040481
039|a20220114143254|bcuonglv|y20220114124542|zlienbt
082 |a808.042|bMAR
100 |aMarius, Richard.
245 |aThe McGraw- Hill College Handbook / |cRichard Marius, Harvey S Wiener.
250 |aFourth edition
260 |aAmerican : |bMcGraw-Hill, |c1994
300 |a715 p. : |bill, ; |c20cm.
653 |aEnglish
653 |aHandbook
653 |aGrammar
700 |a Wiener, Harvey S.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01993
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/bienmucnv-lvc/lien/bia140122-3/anoidung_09thumbimage.jpg
890|a1
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 NV01993 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 MAR Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
No Digital Object Links