English BooksSách tham khảo
808.042 CLO
The Student Writer :
DDC 808.042
Tác giả CN Clouse, Barbara Fine.
Nhan đề The Student Writer : editor and Critic / Barbara Fine Clouse.
Lần xuất bản Sixth edition
Thông tin xuất bản Boston : McGraw- Hill, 2004
Mô tả vật lý 576 p. : ill, ; 20 cm.
Từ khóa tự do Student
Từ khóa tự do The Student Writer
Từ khóa tự do Writer
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01992
000 00000nam#a2200000u##4500
00148008
00222
004739A0D0F-1BD8-4A8E-B40D-45D28FD69FB5
005202201141431
008220114s2004 xxu eng
0091 0
020 |a0072559403
039|a20220114143203|bcuonglv|y20220114123734|zlienbt
082 |a808.042|bCLO
100 |aClouse, Barbara Fine.
245 |aThe Student Writer : |beditor and Critic / |cBarbara Fine Clouse.
250 |aSixth edition
260 |aBoston : |bMcGraw- Hill, |c2004
300 |a576 p. : |bill, ; |c20 cm.
653 |a Student
653 |aThe Student Writer
653 |aWriter
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01992
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/bienmucnv-lvc/lien/bia140122-3/anoidung_10thumbimage.jpg
890|a1
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 NV01992 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 CLO Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
No Digital Object Links