English BooksSách tham khảo
808.042 KAL
Kaleidoscope
DDC 808.042
Nhan đề Kaleidoscope
Thông tin xuất bản American : McGraw- Hill, 2008
Mô tả vật lý 260 p. : ill, ; 20 cm.
Từ khóa tự do Kaleidoscope
Từ khóa tự do Themes
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01991
000 00000nam#a2200000u##4500
00148007
00222
00454AC75B3-9D03-4C39-9C42-5E869C3081E4
005202201141431
008220114s2008 xxk eng
0091 0
020 |a9780076088775
039|a20220114143125|bcuonglv|y20220114122839|zlienbt
082 |a808.042|bKAL
245 |aKaleidoscope
260 |aAmerican : |bMcGraw- Hill, |c2008
300 |a260 p. : |bill, ; |c20 cm.
653 |aKaleidoscope
653 |aThemes
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01991
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/bienmucnv-lvc/lien/bia140122-3/anoidung_11thumbimage.jpg
890|a1
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 NV01991 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 KAL Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
No Digital Object Links