English BooksSách tham khảo
912.973 APP
the American Journey /
DDC 912.973
Tác giả CN Appleby, Joyce.
Nhan đề the American Journey / Joyce Appleby. Alan Brinkley, James M McPherson.
Thông tin xuất bản NewYork : McGraw- Hill, 2002
Mô tả vật lý ca 1000 p. : ill, ; 30 cm.
Từ khóa tự do American
Từ khóa tự do Journey
Từ khóa tự do the American Journey
Tác giả(bs) CN McPherson James M
Tác giả(bs) CN Brinkley, Alan,
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01990
000 00000nam#a2200000u##4500
00148006
00222
00414D18188-D215-4AF2-BBE9-2ED66285949E
005202201141430
008220114s2002 xxu eng
0091 0
020 |a0078258758
039|a20220114143051|bcuonglv|y20220114114058|zlienbt
082 |a912.973|bAPP
100 |aAppleby, Joyce.
245 |athe American Journey / |cJoyce Appleby. Alan Brinkley, James M McPherson.
260 |aNewYork : |bMcGraw- Hill, |c2002
300 |aca 1000 p. : |bill, ; |c30 cm.
653 |a American
653 |aJourney
653 |athe American Journey
700 |a McPherson James M
700 |aBrinkley, Alan,
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01990
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/bienmucnv-lvc/lien/bia140122-3/anoidung_12thumbimage.jpg
890|a1
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 NV01990 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 912.973 APP Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
No Digital Object Links