English BooksSách tham khảo
694 GOL
Timber construction for architects and builders /
DDC 694
Tác giả CN Goldstein, Eliot W.
Nhan đề Timber construction for architects and builders / Eliot W. Goldstein.
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill,1999
Mô tả vật lý 1 v. (various pagings) :ill. ; 25 cm.
Từ khóa tự do Building, Wooden.
Từ khóa tự do Architects
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01989
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148005
00222
00481FA5A55-3376-431F-A961-D1195AA60AF0
005202201141449
008220114s1999 xxu eng
0091 0
020 |a0070245800
039|a20220114144934|bcuonglv|y20220114113410|zhoadt
082 |a694|bGOL
100 |aGoldstein, Eliot W.
245 |aTimber construction for architects and builders /|cEliot W. Goldstein.
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill,|c1999
300 |a1 v. (various pagings) :|bill. ; |c25 cm.
653 |aBuilding, Wooden.
653 |aArchitects
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01989
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/bienmucnv-lvc/thuymit/bia140122-02/anoidung_07thumbimage.jpg
890|a1
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 NV01989 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 694 GOL Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
No Digital Object Links