English BooksSách tham khảo
720 BEC
The Virtual Dimension :
DDC 720
Tác giả CN Beckman, John.
Nhan đề The Virtual Dimension : architecture, Representation, and Crash Culture / John, Beckman.
Thông tin xuất bản NewYork : Princeton Architectural press, 1998
Mô tả vật lý 359 p. : ill, ; 20 cm.
Từ khóa tự do Virtual
Từ khóa tự do Dimension
Từ khóa tự do Architecture
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01988
000 00000nam#a2200000u##4500
00148004
00222
004775F8DC9-61AC-48AF-B7AF-7AACF40762E5
005202201141427
008220114s1998 xxu eng
0091 0
020 |a1568981201
039|a20220114142736|bcuonglv|y20220114112929|zlienbt
082 |a720|bBEC
100 |aBeckman, John.
245 |aThe Virtual Dimension : |barchitecture, Representation, and Crash Culture / |cJohn, Beckman.
260 |aNewYork : |bPrinceton Architectural press, |c1998
300 |a359 p. : |bill, ; |c20 cm.
653 |aVirtual
653 |aDimension
653 |aArchitecture
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01988
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/bienmucnv-lvc/lien/bia140122-1/anoidung_01thumbimage.jpg
890|a1
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 NV01988 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 720 BEC Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
No Digital Object Links