English BooksSách tham khảo
690 WHY
Revision notes on plane surveying /
DDC 690
Tác giả CN Whyte, W.S
Nhan đề Revision notes on plane surveying / W.S. Whyte
Thông tin xuất bản London : Butterworth& Co(Publishers) LTd, 1971
Mô tả vật lý 80 p. : ill. ; 25 cm.
Từ khóa tự do Plane
Từ khóa tự do Revision
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01987
000 00000nam#a2200000u##4500
00148003
00222
004F28C3549-42D9-4263-BFA2-B8275DAF5DD6
005202201141528
008220114s1971 xxk eng
0091 0
020 |a0408000678
039|a20220114152848|bcuonglv|y20220114112731|zanhnq
082 |a690|bWHY
100 |aWhyte, W.S
245 |aRevision notes on plane surveying / |cW.S. Whyte
260 |aLondon : |b Butterworth& Co(Publishers) LTd, |c1971
300 |a80 p. : |bill. ; |c25 cm.
653 |aPlane
653 |aRevision
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01987
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/bienmucnv-lvc/hoadt/bia120122-4/anoidung_03thumbimage.jpg
890|a1
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 NV01987 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 WHY Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
No Digital Object Links