English BooksSách tham khảo
796.8 ARK
the Fight of the Century :
DDC 796.8
Tác giả CN Arkush, Michael
Nhan đề the Fight of the Century : ali vs Frazier Mach 8, 1971 / Michael Arkush.
Thông tin xuất bản American : John Wiley & Sons, 2008
Mô tả vật lý 257 p. : ill, ; 20 cm.
Từ khóa tự do Century
Từ khóa tự do Fight
Từ khóa tự do Frazier
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01986
000 00000nam#a2200000u##4500
00148002
00222
0040875C27B-774B-4A08-8D0C-FD09717FF4AA
005202201141426
008220114s2008 xxu eng
0091 0
020 |a9780470470056424
039|a20220114142652|bcuonglv|y20220114111931|zlienbt
082 |a796.8|bARK
100 |aArkush, Michael
245 |athe Fight of the Century : |bali vs Frazier Mach 8, 1971 / |c Michael Arkush.
260 |aAmerican : |bJohn Wiley & Sons, |c2008
300 |a257 p. : |bill, ; |c20 cm.
653 |a Century
653 |aFight
653 |aFrazier
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01986
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/bienmucnv-lvc/lien/bia140122-1/anoidung_02thumbimage.jpg
890|a1
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 NV01986 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 796.8 ARK Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
No Digital Object Links