English BooksSách tham khảo
796.357 FET
Taking on the Yankees :
DDC 796.357
Tác giả CN Fetter, Henry D.
Nhan đề Taking on the Yankees : winning and Losing in the Business of Baseball, 1903- 2003 / Henry D Fette.
Thông tin xuất bản NewYork : Norton, 2003
Mô tả vật lý 461 p. : ill, ; 20 cm.
Từ khóa tự do Taking
Từ khóa tự do winning
Từ khóa tự do Yankees
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01984
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148000
00222
004FC2816AE-DBB9-4D59-8964-58F31B57A1B4
005202201141425
008081223s2003 vm| vie
0091 0
020 |a0393057194
039|a20220114142552|bcuonglv|y20220114105316|zlienbt
082 |a796.357|bFET
100 |aFetter, Henry D.
245 |aTaking on the Yankees : |bwinning and Losing in the Business of Baseball, 1903- 2003 / |c Henry D Fette.
260 |aNewYork : |bNorton, |c2003
300 |a461 p. : |bill, ; |c20 cm.
653 |aTaking
653 |awinning
653 |aYankees
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01984
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/bienmucnv-lvc/lien/bia140122-1/anoidung_03thumbimage.jpg
890|a1
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 NV01984 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 796.357 FET Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
No Digital Object Links