English BooksSách tham khảo
690 STA
Standard specifications for tunneling-2006 : Cut-and-Cover Tunnels /
DDC 690
Nhan đề Standard specifications for tunneling-2006 : Cut-and-Cover Tunnels / YAHAGI Shuichi, Chairman, Committee of Tunneling Engineering
Thông tin xuất bản Japan : Society of Civil Engineers, 2008
Mô tả vật lý 348 p. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Tunnels
Từ khóa tự do Cut
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01983
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147999
00222
0047AA64653-EFAD-4633-89F9-79F32A82DB15
005202201141446
008220114s2008 ja eng
0091 0
020 |a9784810605877
039|a20220114144639|bcuonglv|y20220114104638|zhoadt
082 |a690|bSTA
245 |aStandard specifications for tunneling-2006 : Cut-and-Cover Tunnels / |cYAHAGI Shuichi, Chairman, Committee of Tunneling Engineering
260 |aJapan : |bSociety of Civil Engineers, |c2008
300 |a348 p. ; |c30 cm.
653 |aTunnels
653 |aCut
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01983
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/bienmucnv-lvc/thuymit/bia140122-02/anoidung_09thumbimage.jpg
890|a1
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 NV01983 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 STA Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
No Digital Object Links