English BooksSách tham khảo
796.352 GRA
Classic Golf Hole Design :
DDC 796.352
Tác giả CN Graves, Roert Muir.
Nhan đề Classic Golf Hole Design : using the Greatest Holes as Inspration for Modern Cornish / Roert Muir Graves, Geoffrey Cornish
Thông tin xuất bản American : John Wiley & Sons, 2002
Mô tả vật lý 321 p. : ill, ; 25 cm.
Từ khóa tự do Design
Từ khóa tự do Golf
Từ khóa tự do Classic
Tác giả(bs) CN Cornish Geoffrey.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01982
000 00000nam#a2200000u##4500
00147998
00222
004F6292619-4F58-4B8B-9401-A88D26652C0F
005202201141424
008220114s2002 xxu eng
0091 0
020 |a0471413720
039|a20220114142516|bcuonglv|y20220114103916|zlienbt
082 |a796.352|bGRA
100 |aGraves, Roert Muir.
245 |aClassic Golf Hole Design : |busing the Greatest Holes as Inspration for Modern Cornish / |c Roert Muir Graves, Geoffrey Cornish
260 |aAmerican : |bJohn Wiley & Sons, |c2002
300 |a321 p. : |bill, ; |c25 cm.
653 |aDesign
653 |a Golf
653 |aClassic
700 |a Cornish Geoffrey.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01982
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/bienmucnv-lvc/lien/bia140122-1/anoidung_04thumbimage.jpg
890|a1
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 NV01982 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 796.352 GRA Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
No Digital Object Links