English BooksSách tham khảo
690 ARA
Construction site security /
DDC 690
Tác giả CN Arata, Michael J.
Nhan đề Construction site security / Michael J. Arata.
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill,2006
Mô tả vật lý x, 438 p. :ill. ;25 cm.
Phụ chú Includes index.
Từ khóa tự do Building sites
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01981
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147997
00222
004CB325B84-598F-4D83-A70B-91553D9AAFD0
005202201141449
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |a0071460292
039|a20220114145020|bcuonglv|y20220114103529|zhoadt
082 |a690|bARA
100 |aArata, Michael J.
245 |aConstruction site security /|cMichael J. Arata.
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill,|c2006
300 |ax, 438 p. :|bill. ;|c25 cm.
500 |aIncludes index.
653 |aBuilding sites
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01981
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/bienmucnv-lvc/thuymit/bia140122-02/anoidung_10thumbimage.jpg
890|a1
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 NV01981 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 ARA Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
No Digital Object Links