Vietnamese Ref. Books
711.4 CƠ
Cơ sở quy hoạch - kiến trúc :
DDC 711.4
Tác giả CN PGS.TS Phạm Hùng Cường, ThS Trần Quý Dương (Đồng chb)...[et al.]
Nhan đề Cơ sở quy hoạch - kiến trúc : Giáo trình dành cho sinh viên ngoài chuyên ngành quy hoạch - kiến trúc / PGS.TS Phạm Hùng Cường, ThS Trần Quý Dương (Đồng chb)
Thông tin xuất bản H : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 232tr. : hình vẽ ; 24cm.
Từ khóa tự do Quy hoạch đô thị
Từ khóa tự do Giao thông đô thị
Từ khóa tự do Xây dựng đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tuyên
Tác giả(bs) CN Hồ Ngọc Hùng
Tác giả(bs) CN Trần Xuân Hiếu
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(247): GT84368-614
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06402-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130164
0021
0048E233B85-7519-4A6A-A19B-3F18791632E9
005201908071408
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|c126000
039|a20190807140642|bhuongpt|c20190807135426|dhuongpt|y20190807103445|zhuongpt
082 |a711.4|b
100 |aPGS.TS Phạm Hùng Cường, ThS Trần Quý Dương (Đồng chb)...[et al.]
245 |aCơ sở quy hoạch - kiến trúc : |bGiáo trình dành cho sinh viên ngoài chuyên ngành quy hoạch - kiến trúc / |cPGS.TS Phạm Hùng Cường, ThS Trần Quý Dương (Đồng chb)
260 |aH : |bXây dựng, |c2019
300 |a232tr. : |bhình vẽ ; |c24cm.
653 |aQuy hoạch đô thị
653 |aGiao thông đô thị
653 |aXây dựng đô thị
700 |aNguyễn Văn Tuyên
700 |aHồ Ngọc Hùng
700 |aTrần Xuân Hiếu
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(247): GT84368-614
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06402-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2019/cosokientruc-quyhoachthumbimage.jpg
890|a250|b403
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units
1 TK06402 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.4 CƠ Sách Tiếng Việt 1
2 TK06403 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.4 CƠ Sách Tiếng Việt 2
3 TK06404 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.4 CƠ Sách Tiếng Việt 3
4 GT84368 Kho giáo trình - Tầng 5 711.4 CƠ Giáo trình 4
5 GT84369 Kho giáo trình - Tầng 5 711.4 CƠ Giáo trình 5 Due date:27-03-2020
6 GT84370 Kho giáo trình - Tầng 5 711.4 CƠ Giáo trình 6 Due date:27-03-2020
7 GT84371 Kho giáo trình - Tầng 5 711.4 CƠ Giáo trình 7 Due date:27-03-2020
8 GT84372 Kho giáo trình - Tầng 5 711.4 CƠ Giáo trình 8
9 GT84373 Kho giáo trình - Tầng 5 711.4 CƠ Giáo trình 9
10 GT84374 Kho giáo trình - Tầng 5 711.4 CƠ Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 25 
No Digital Object Links