Luận văn, Luận ánLuận án
658.4 NG-Đ
Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước:
DDC 658.4
Tác giả CN Nguyễn Minh Đức
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước: Luận án tiến sĩ chuyên ngành kinh tế công nghiệp; MS: 62310901/ Nguyễn Minh Đức; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đinh Đăng Quang
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2012
Mô tả vật lý 150tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Vốn nhà nước
Từ khóa tự do Nâng cao chất lượng
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Từ khóa tự do Xây dựng công trình
Môn học Kinh tế công nghiệp
Tác giả(bs) CN Đinh Đăng Quang
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00140
000 00000nam#a2200000ui#4500
0017930
00242
0040B4E44C3-9D24-4B95-A9A1-60302FC07A78
005201810031506
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20181003150646|blinhnm|c20180417172330|dduocnd|y20170217154038|zanhnq
082 |a658.4|bNG-Đ
100 |aNguyễn Minh Đức
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước: |bLuận án tiến sĩ chuyên ngành kinh tế công nghiệp; MS: 62310901/ |cNguyễn Minh Đức; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đinh Đăng Quang
260 |aH. : |bĐHXD, |c2012
300 |a150tr. ; |c30 cm.
653 |aVốn nhà nước
653 |aNâng cao chất lượng
653 |aQuản lý dự án
653 |aXây dựng công trình
690 |aKinh tế công nghiệp
700 |aĐinh Đăng Quang
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00140
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanantiensy/la00140nguyenminhduc/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00140 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 658.4 NG-Đ Luận văn, Luận án 1
  1 of 1