Sách Tiếng ViệtSách giáo trình Tiếng Việt
728 NG-T (2)
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng - Nhà ở Nhà công cộng :
DDC 728
Tác giả CN Nguyễn Đức Thiềm
Nhan đề Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng - Nhà ở Nhà công cộng : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học ngành kiến trúc /. Phần 2, Nhà ở & Nhà công cộng / PGS.TS. KTS Nguyễn Đức Thiềm.
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2001
Mô tả vật lý 440tr. : minh họa ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề nhà dân dụng-Kiến trúc-thiết kế
Từ khóa tự do Nhà công cộng
Từ khóa tự do Chung cư
Từ khóa tự do Nhà ở thấp tầng
Từ khóa tự do Kiến trúc nhà công cộng
Từ khóa tự do Kiến trúc nhà ở
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK05769
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(150): GT69485-634
000 00000nam#a2200000ua#4500
0016600
00211
00412FB994B-CA3C-4783-8B89-1E52CBFD0C0B
005201812040744
008160608s2001 vm vie
0091 0
020 |c66000
039|a20181204074430|bthuydh|c20181017094557|dlinhnm|y20170106143353|zlinhnm
082 |a728|bNG-T (2)
100 |aNguyễn Đức Thiềm
245 |aNguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng - Nhà ở Nhà công cộng : |bGiáo trình dùng cho sinh viên đại học ngành kiến trúc /. |nPhần 2, |pNhà ở & Nhà công cộng / |cPGS.TS. KTS Nguyễn Đức Thiềm.
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2001
300 |a440tr. : |bminh họa ; |c27cm.
650|anhà dân dụng|xKiến trúc|xthiết kế
653 |aNhà công cộng
653 |aChung cư
653 |aNhà ở thấp tầng
653|aKiến trúc nhà công cộng
653|aKiến trúc nhà ở
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK05769
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(150): GT69485-634
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/nguyenlythietkekientrucnhadandung_nhaocongcong/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a151|b124|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05769 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 728 NG-T (2) Giáo trình 1
2 GT69485 Kho giáo trình - Tầng 5 728 NG-T (2) Giáo trình 2 Hạn trả:15-11-2018
3 GT69486 Kho giáo trình - Tầng 5 728 NG-T (2) Giáo trình 3 Hạn trả:13-06-2019
4 GT69487 Kho giáo trình - Tầng 5 728 NG-T (2) Giáo trình 4
5 GT69488 Kho giáo trình - Tầng 5 728 NG-T (2) Giáo trình 5
6 GT69489 Kho giáo trình - Tầng 5 728 NG-T (2) Giáo trình 6
7 GT69490 Kho giáo trình - Tầng 5 728 NG-T (2) Giáo trình 7
8 GT69491 Kho giáo trình - Tầng 5 728 NG-T (2) Giáo trình 8 Hạn trả:13-06-2019
9 GT69492 Kho giáo trình - Tầng 5 728 NG-T (2) Giáo trình 9
10 GT69493 Kho giáo trình - Tầng 5 728 NG-T (2) Giáo trình 10 Hạn trả:08-01-2018
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 16