Sách Tiếng Việt
720.47 VI-H
Khí hậu kiến trúc /
DDC 720.47
Tác giả CN Việt Hà
Nhan đề Khí hậu kiến trúc / Việt Hà , Nguyễn Ngọc Giả
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2000
Mô tả vật lý 224tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Khí hậu công trình
Từ khóa tự do Khí hậu kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Giả
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02375-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
001649
0021
004EEF77957-46E4-4BC5-8B27-F7F60D64706E
005201805110853
008160608s2000 vm vie
0091 0
020 |c33000
039|a20180511085349|bduocnd|c20170413084543|dduocnd|y20160901162131|zanhnq
041 |aVie
082 |a720.47 |bVI-H
100 |aViệt Hà
245 |aKhí hậu kiến trúc / |cViệt Hà , Nguyễn Ngọc Giả
260 |aH. : |bXây dựng, |c2000
300 |a224tr. ; |c27cm.
653 |aKhí hậu công trình
653 |aKhí hậu kiến trúc
700 |aNguyễn Ngọc Giả
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02375-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/700_nghethuat/720_kientruc/khi hau kien truc_viet ha/00.khi hau kien truc_viet ha_001thumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02375 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 VI-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK02376 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 VI-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK02377 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 VI-H Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1