Sách Tiếng ViệtSách giáo trình Tiếng Việt
624.183423 NG - C
Sàn sườn bê tông toàn khối /
DDC 624.183423
Tác giả CN Nguyễn Đình Cống
Nhan đề Sàn sườn bê tông toàn khối / GS.TS Nguyễn Đình Cống
Thông tin xuất bản H. : Xây Dựng, 2008
Mô tả vật lý 194 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Đồ án bê tông
Từ khóa tự do Sàn toàn khối
Từ khóa tự do Sàn bê tông
Từ khóa tự do Sàn sườn
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02369-71
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(25): GT31654-78
000 00000nam#a2200000ua#4500
001647
00211
0044DA52A38-8D2D-451D-8E02-23E8122A7228
005201811081543
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c44000
039|a20181108154325|bduocnd|c20181027205628|dduocnd|y20160901160544|zhoadt
041 |aVie
082 |a624.183423|bNG - C
100 |aNguyễn Đình Cống|cGS.TS
245 |aSàn sườn bê tông toàn khối / |cGS.TS Nguyễn Đình Cống
260 |aH. : |bXây Dựng, |c2008
300 |a194 tr. ; |c27 cm.
653 |aĐồ án bê tông
653 |aSàn toàn khối
653 |aSàn bê tông
653|aSàn sườn
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02369-71
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(25): GT31654-78
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/sansuonbetongtoankhoi_2008/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a28|b89|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02369 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 NG - C Giáo trình 1
2 TK02370 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 NG - C Giáo trình 2
3 TK02371 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 NG - C Giáo trình 3
4 GT31654 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183423 NG - C Giáo trình 4 Hạn trả:20-07-2019
5 GT31655 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183423 NG - C Giáo trình 5 Hạn trả:14-06-2018
6 GT31656 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183423 NG - C Giáo trình 6 Hạn trả:11-09-2017
7 GT31657 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183423 NG - C Giáo trình 7 Hạn trả:02-09-2017
8 GT31658 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183423 NG - C Giáo trình 8 Hạn trả:15-07-2019
9 GT31659 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183423 NG - C Giáo trình 9 Hạn trả:30-08-2018
10 GT31660 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183423 NG - C Giáo trình 10 Hạn trả:29-07-2019
  1  2  3 of 3