Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
729.29 PH-N
Âm học kiến trúc Âm học đô thị /
DDC 729.29
Tác giả CN Phạm Đức Nguyên
Nhan đề Âm học kiến trúc Âm học đô thị / PGS.TS. Phạm Đức Nguyên
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2008
Mô tả vật lý 362 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Âm học đô thị
Từ khóa tự do Âm học kiến trúc
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(269): GT70302-546, GT71092-115
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02360-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
001643
0021
00484D9BFFF-74A9-4859-812D-90DEC7FB2E7B
005201806041632
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c75000
039|a20180604163317|bduocnd|c20170328081027|dduocnd|y20160901155248|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a729.29|bPH-N
100 |aPhạm Đức Nguyên|cPGS.TS
245 |aÂm học kiến trúc Âm học đô thị / |cPGS.TS. Phạm Đức Nguyên
260 |aH. : |bXây dựng, |c2008
300 |a362 tr. ; |c24 cm.
653 |aÂm học đô thị
653 |aÂm học kiến trúc
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(269): GT70302-546, GT71092-115
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02360-2
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/amhockientructhumbimage.jpg
890|a272|b387|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02360 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729.29 PH-N Sách Tiếng Việt 1
2 TK02361 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729.29 PH-N Sách Tiếng Việt 2
3 TK02362 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729.29 PH-N Sách Tiếng Việt 3
4 GT70347 Kho giáo trình - Tầng 5 729.29 PH-N Giáo trình 49
5 GT70348 Kho giáo trình - Tầng 5 729.29 PH-N Giáo trình 50 Hạn trả:11-06-2018
6 GT70349 Kho giáo trình - Tầng 5 729.29 PH-N Giáo trình 51 Hạn trả:10-11-2018
7 GT70350 Kho giáo trình - Tầng 5 729.29 PH-N Giáo trình 52 Hạn trả:30-08-2019
8 GT70351 Kho giáo trình - Tầng 5 729.29 PH-N Giáo trình 53 Hạn trả:29-05-2020
9 GT70352 Kho giáo trình - Tầng 5 729.29 PH-N Giáo trình 54 Hạn trả:25-05-2019
10 GT70353 Kho giáo trình - Tầng 5 729.29 PH-N Giáo trình 55
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 28