Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
725.4 NG-T
Thiết kế kiến trúc công nghiệp /
DDC 725.4
Tác giả CN Nguyễn Minh Thái
Nhan đề Thiết kế kiến trúc công nghiệp / PTS.KTS. Nguyễn Minh Thái
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1996
Mô tả vật lý 235 tr. ; minh họa27 cm. :
Từ khóa tự do Kiến trúc công nghiệp
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(230): GT66378-607
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02351-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
001640
0021
004736547B0-7B6D-477E-9A35-41CF381B7E9E
005201812071021
008160608s1996 vm vie
0091 0
039|a20181207102213|bminhdn|c20171002142332|dduocnd|y20160901154505|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a725.4|bNG-T
100 |aNguyễn Minh Thái
245 |aThiết kế kiến trúc công nghiệp / |cPTS.KTS. Nguyễn Minh Thái
260 |aH. : |bXây dựng, |c1996
300 |a235 tr. ; |c27 cm. : |bminh họa
653 |aKiến trúc công nghiệp
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(230): GT66378-607
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02351-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinhso/thietkekientruccongnghiep1996/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a233|b721|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02352 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 725.4 NG-T Sách Tiếng Việt 2
2 TK02353 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 725.4 NG-T Sách Tiếng Việt 3
3 TK02351 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 725.4 NG-T Sách Tiếng Việt 1
4 GT66378 Kho giáo trình - Tầng 5 725.4 NG-T Giáo trình 4
5 GT66379 Kho giáo trình - Tầng 5 725.4 NG-T Giáo trình 5
6 GT66380 Kho giáo trình - Tầng 5 725.4 NG-T Giáo trình 6 Hạn trả:11-03-2021
7 GT66381 Kho giáo trình - Tầng 5 725.4 NG-T Giáo trình 7
8 GT66382 Kho giáo trình - Tầng 5 725.4 NG-T Giáo trình 8
9 GT66383 Kho giáo trình - Tầng 5 725.4 NG-T Giáo trình 9 Hạn trả:06-03-2021
10 GT66384 Kho giáo trình - Tầng 5 725.4 NG-T Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 24