Sách Tiếng ViệtSách giáo trình Tiếng Việt
725 NG-T
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng - Kiến trúc nhà công cộng :
DDC 725
Tác giả CN Nguyễn Đức Thiềm
Nhan đề Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng - Kiến trúc nhà công cộng : Giáo trình đào tạo kiến trúc sư / GS.TS.KTS Nhuyễn Đức Thiềm nhà giáo ưu tú
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2006
Mô tả vật lý 353tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Nhà công cộng
Từ khóa tự do Thiết kế khách sạn
Từ khóa tự do Kiến trúc dân dụng
Từ khóa tự do Nguyên lý thiết kế
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02282-4
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(145): GT69895-70039
000 00000nam#a2200000ua#4500
001613
00211
00489CBE6B4-C521-4482-BCA9-1CFF0F1B2058
005201810170934
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c63000
039|a20181017093119|bthuctap1|c20181015160714|dlinhnm|y20160901144458|zanhnq
041 |aVie
082 |a725|bNG-T
100 |aNguyễn Đức Thiềm|cGS.TS.KTS
245 |aNguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng - Kiến trúc nhà công cộng : |bGiáo trình đào tạo kiến trúc sư / |cGS.TS.KTS Nhuyễn Đức Thiềm nhà giáo ưu tú
260 |aH. : |bXây dựng, |c2006
300 |a353tr. ; |c27cm.
653 |aNhà công cộng
653 |aThiết kế khách sạn
653 |aKiến trúc dân dụng
653|aNguyên lý thiết kế
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02282-4
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(145): GT69895-70039
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/kientrucnhacongcongthumbimage.jpg
890|a148|b274
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02282 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 725 NG-T Giáo trình 1
2 TK02283 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 725 NG-T Giáo trình 2
3 TK02284 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 725 NG-T Giáo trình 3
4 GT69895 Kho giáo trình - Tầng 5 725 NG-T Giáo trình 4 Hạn trả:07-06-2019
5 GT69896 Kho giáo trình - Tầng 5 725 NG-T Giáo trình 5 Hạn trả:07-06-2019
6 GT69897 Kho giáo trình - Tầng 5 725 NG-T Giáo trình 6 Hạn trả:02-07-2018
7 GT69898 Kho giáo trình - Tầng 5 725 NG-T Giáo trình 7
8 GT69899 Kho giáo trình - Tầng 5 725 NG-T Giáo trình 8 Hạn trả:11-03-2019
9 GT69900 Kho giáo trình - Tầng 5 725 NG-T Giáo trình 9 Hạn trả:07-06-2019
10 GT69901 Kho giáo trình - Tầng 5 725 NG-T Giáo trình 10 Hạn trả:08-06-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 15 
Không có liên kết tài liệu số nào