Sách Tiếng Việt
721 NG-T
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng:
DDC 721
Tác giả CN Nguyễn Đức Thiềm
Nhan đề Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Giáo trình dùng cho sinh viên ngành kiến trúc, xây dựng/ PGS.TS Nguyễn Đức Thiềm (chủ biên), PGS.TS Nguyễn Mạnh Thu, PGS.TS Trần Bút
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý 291tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Khung nhà
Từ khóa tự do Móng nhà
Từ khóa tự do Mái nhà
Từ khóa tự do Nhà dân dụng
Từ khóa tự do Sàn nhà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Thu
Tác giả(bs) CN Trần Bút
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02264-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
001607
0021
0041AF0FEDD-C4C8-4412-8331-8C9E52F4498E
005201805210934
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c39500
039|a20180521093514|bduocnd|c20180521093248|dduocnd|y20160901142916|zanhnq
041 |aVie
082 |a721|bNG-T
100 |aNguyễn Đức Thiềm|cPGS.TS.KTS|eChủ biên
245 |aCấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: |bGiáo trình dùng cho sinh viên ngành kiến trúc, xây dựng/ |cPGS.TS Nguyễn Đức Thiềm (chủ biên), PGS.TS Nguyễn Mạnh Thu, PGS.TS Trần Bút
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2002
300 |a291tr. ; |c27cm.
653 |aKhung nhà
653 |aMóng nhà
653|aMái nhà
653|aNhà dân dụng
653|aSàn nhà
700 |aNguyễn Mạnh Thu
700|aTrần Bút
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02264-6
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/1scannam2018/cautaokientrucnhadandung_2007/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02264 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 721 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK02265 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 721 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK02266 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 721 NG-T Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1