Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
624.18341 PH-M
Kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện cơ bản/
DDC 624.18341
Tác giả CN Phan, Quang Minh
Nhan đề Kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện cơ bản/ PGS, TS. Phan Quang Minh (chủ biên); GS, TS. Ngô Thế Phong, GS, TS. Nguyễn Đình Cống
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 399 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Cấu kiện bêtông cốt thép
Từ khóa tự do Cấu kiện chịu nén
Từ khóa tự do Cấu kiện chịu uốn
Từ khóa tự do Bê tông ứng lực trước
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đình Cống
Tác giả(bs) CN Ngô, Thế Phong
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(241): GT03872-81, GT28483-5, GT30259-342, GT31116-25, GT42440-1, GT45215-6, GT74568-80, GT76006-32, GT78434-51, GT79240-6, GT79710-1, GT79888-905, GT82540-59, GT83562-9, GT84686-90, GT86723-34
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02187-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
001581
00211
004BEB34CB9-0B7A-4E86-9FBC-384F2AAD5459
005202007071511
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c65000
039|a20200707151149|bthuydh|c20200707151137|dthuydh|y20160901104251|zthuydh
041 |aVie
082 |a624.18341|bPH-M
100 |aPhan, Quang Minh|cPGS, TS.|eChủ biên
245 |aKết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện cơ bản/|cPGS, TS. Phan Quang Minh (chủ biên); GS, TS. Ngô Thế Phong, GS, TS. Nguyễn Đình Cống
260 |aHà Nội : |bKhoa học Kỹ thuật, |c2006
300 |a399 tr. ; |c24 cm.
653 |aCấu kiện bêtông cốt thép
653 |aCấu kiện chịu nén
653 |aCấu kiện chịu uốn
653 |aBê tông ứng lực trước
653 |aBê tông cốt thép
700|aNguyễn, Đình Cống
700|aNgô, Thế Phong
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(241): GT03872-81, GT28483-5, GT30259-342, GT31116-25, GT42440-1, GT45215-6, GT74568-80, GT76006-32, GT78434-51, GT79240-6, GT79710-1, GT79888-905, GT82540-59, GT83562-9, GT84686-90, GT86723-34
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02187-9
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/ketcaubetongcotthep_caukiencoban/1.1.000thumbimage.jpg
890|a244|b863|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02187 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.18341 PH - M Giáo trình 1
2 TK02188 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.18341 PH - M Giáo trình 2
3 TK02189 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.18341 PH - M Giáo trình 3
4 GT03879 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 PH - M Giáo trình 100 Hạn trả:18-01-2021
5 GT03878 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 PH - M Giáo trình 101 Hạn trả:06-01-2020
6 GT03877 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 PH - M Giáo trình 102 Hạn trả:28-12-2020
7 GT03876 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 PH - M Giáo trình 103 Hạn trả:12-02-2021
8 GT03875 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 PH - M Giáo trình 104 Hạn trả:18-01-2021
9 GT03874 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 PH - M Giáo trình 105 Hạn trả:06-06-2020
10 GT03873 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 PH - M Giáo trình 106 Hạn trả:13-06-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 25